Opvang

Ook voor en na school kunnen kinderen terecht op het terrein van de school, in de opvang. Afhankelijk van de leeftijd van je kinderen, zijn er verschillende opvangmogelijkheden.

Overzicht

Opvang voor en na school door De Sprinkhaan

Wat? 

De voor- en naschoolse kinderopvang op de Droomballon wordt georganiseerd door de dienst buitenschoolse kinderopvang van stad Sint-Niklaas, ‘De Sprinkhaan’. Ze hebben een lokaal op het schooldomein. Deze kinderopvang is erkend door Kind & Gezin.

Voor wie?

De opvang is er voor alle kinderen van de school vanaf de start in de kleuterschool tot het einde van de lagere school. 

Waar?

De lokalen van de opvang vind je op de speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar. In- en uitschrijven kan in het lokaal aan het afdak van de refter. De polyvalente zaal op de speelplaats is ook ingericht voor de buitenschoolse opvang.

Wanneer?

Op schooldagen: 

 • 7 - 8.10 uur: Alle kinderen die op school aanwezig zijn voor 8.10 uur worden automatisch ingeschreven in de opvang. Vanaf 8.10 uur is er toezicht door de school voorzien.
 • 16 - 19 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor kleuters: Alle kinderen die om 16 uur nog op school zijn, worden ingeschreven in de opvang. Hierop maken we geen uitzonderingen, zelfs al is het voor 5 minuten.
 • 17 - 19 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag voor leerlingen van de lagere school: zij gaan eerst naar de multimove (zie verder). 
 • 12.10 - 19 uur op woensdagmiddag: Alle kinderen die om 12.10 uur nog op school zijn, worden ingeschreven in de opvang. 

Op schoolvrije dagen (lokale verlofdag, pedagogische conferentie …): 

 • 7 - 19 uur: Deze opvang gaat enkel door bij voldoende inschrijvingen. Er moeten 10 leerlingen op voorhand aangemeld zijn.
 • Hoe schrijf je in voor opvang op schoolvrije dagen? Bel of mail naar de dienst buitenschoolse opvang van stad Sint-Niklaas. Dat kan via 03 778 36 30 of sprinkhaan@sint-niklaas.be. Doe dit ten laatste 1 week voor de schoolvrije dag. Op die dag sluiten om 16 uur de inschrijvingen af. (Als de schoolvrije dag bijvoorbeeld op woensdag valt, dan kan je tot woensdag ervoor om 16 uur inschrijven). Wanneer de inschrijving afgesloten is, bekijkt de dienst buitenschoolse opvang het aantal inschrijvingen om te beslissen of er opvang doorgaat. Je kan De Sprinkhaan vanaf 1 week voor de schoolvrije dag terug contacteren via telefoon of e-mail om te horen of er opvang is die dag. 

Hoe?

Als je gebruik wil maken van voor- of naschoolse opvang, dan moet je eerst een digitaal  account aanmaken. Registreer je daarvoor via 'Vakantie op Maat' (onderaan op de startpagina).

Prijs? 
De voor- en naschoolse opvang is betalend. Meer informatie over de kostprijs vind je in het overzicht van schoolkosten bij het schoolreglement.
 
 
Afspraken 
 • De Sprinkhaan werkt samen met de school, maar krijgt geen informatie van de school. Dit is door de wet op de privacy. Telkens er iets aan je gegevens wijzigt (bijvoorbeeld een nieuw adres, nieuw telefoonnummer, echtscheiding …) moet je dit zelf in je online account op ‘Vakantie op Maat’ aanpassen. Dit doe je in de vragenlijst per kind.
 • Als je aparte facturen wil voor een kind (bijvoorbeeld omwille van een echtscheiding) neem je contact op met de dienst buitenschoolse kinderopvang in het welzijnshuis. De school kan dit niet aanpassen. Facturen die al aangemaakt zijn, kunnen niet meer gesplitst worden.
 • Je maakt het account best in orde vóór de eerste keer dat je kind naar de opvang komt. Wanneer je echter onvoorzien slechts eenmalig of voor een korte tijd gebruik maakt van de buitenschoolse opvang, kan je ook achteraf een account aanmaken.
 • Begeleid je kind(eren) ‘s morgens tot in het opvanglokaal. De buitenschoolse opvang is niet verantwoordelijk voor kinderen die aan de schoolpoort worden afgezet en niet tot in het lokaal komen.
 • Kom je je kinderen afhalen? Kom dan langs het lokaal met de computer, zodat je kinderen uitgeschreven kunnen worden. Als je je kind niet laat uitschrijven, blijft de opvang (en dus ook de kosten) doorlopen tot sluitingstijd.
 • Je kind wordt enkel afgehaald door ouders en personen die daarvoor toestemming hebben. Vul de namen van personen die de kinderen mogen komen afhalen zelf aan in je account op ‘Vakantie op maat’. Zonder toestemming van de ouders kunnen kinderen niet met andere mensen mee naar huis.
 • Kan je je kind niet op tijd afhalen of moet iemand anders je kind onvoorzien afhalen? Bel dan rechtstreeks naar de opvang op school (0470 72 68 15) om dit op voorhand te laten weten. Dit nummer is enkel bereikbaar tijdens de openingsuren van de opvang.
 • De speelplaats van het 1ste, 2de en 3de leerjaar wordt opgedeeld in twee zones: een ‘babbelzone’ en een ‘speelzone’. Zo hebben de medewerkers van de opvang een goed overzicht over de kinderen die in de opvang blijven en waarvoor ze verantwoordelijk zijn. De twee zones zijn afgescheiden door een geschilderde lijn op de speelplaats. 
  • De speelzone is het deel van de speelplaats tussen het opvanglokaal en de polyvalente zaal. Dit is dus het grootste deel van de speelplaats met het speeltuig. De babbelzone is aan de zijkant van de speelplaats, onder het afdak.
  • Als je als ouder nog met je kinderen op de speelplaats bent om 16 u, dan kan je in de babbelzone terecht. Je kinderen worden dan niet ingeschreven in de opvang. Alle kinderen die vanaf 16 u in de speelzone zijn, worden ingeschreven in de opvang. 
  • Wil je als ouder je kind nog even laten spelen na schooltijd? Ga dan naar het speeltuintje en het grasplein naast sporthal De Mispelaer.
  • Deze regeling geldt ook bij oudercontacten, het afhalen van rapporten, carnaval, kerstmarkt ... Kinderen die onder het toezicht van de buitenschoolse opvang in de speelzone blijven, worden altijd ingeschreven in de buitenschoolse opvang. Kinderen kunnen enkel in de babbelzone blijven onder toezicht van een betrokken ouder. Als je als ouder niet aanwezig bent, zal je kind in de speelzone worden opgevangen door de begeleiding van de buitenschoolse opvang.
 • Deze regeling is in samenspraak met de schooldirectie genomen.

Tijdens de coronapandemie zijn deze afspraken anders. Richt je tot de mensen van de buitenschoolse opvang voor meer info.

Contact

Dienst buitenschoolse groepsopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Loket kinderopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Studie

Kinderen van de lagere school kunnen van 15.30 tot 16 uur nog bij de eigen klasleerkracht in de klas blijven voor de studie. Op dit moment kunnen ze al huiswerk maken.

De studie is betalend. Meer informatie over de kostprijs vind je in het overzicht van schoolkosten bij het schoolreglement.
 

Multimove

Leerlingen van de lagere school die na 16 uur nog op school zijn, worden ingeschreven in de multimove. Ze kunnen zo deelnemen aan een georganiseerde sportactiviteit in sporthal De Mispelaer. De multimove wordt begeleid door onze eigen leerkrachten en duurt tot 17 uur. De kinderen die om 17 uur nog niet afgehaald zijn, gaan mee naar de buitenschoolse opvang. 

De multimove is betalend. Meer informatie over de kostprijs vind je in het overzicht van schoolkosten bij het schoolreglement.
 

Vakantieopvang

Tijdens de vakantieperiodes organiseert De Sprinkhaan ook opvang. Deze opvang is ook toegankelijk voor kinderen uit andere scholen. Je moet hiervoor wel inschrijven.

Ook voor vakantieopvang heb je een online account nodig bij ‘Vakantie op Maat’.

Het aanbod vakantieopvang van stad Sint-Niklaas verschijnt daar bij ‘Ons aanbod’. Je vindt er ook het aanbod van sportkampen en vrije ateliers. 

Inschrijvingen voor vakantieopvang verlopen op vaste momenten:

 • Inschrijving voor opvang in de krokus- en paasvakantie: vanaf de eerste dinsdag tot en met zaterdag na de kerstvakantie.
 • Inschrijving voor opvang in de zomervakantie: vanaf de eerste dinsdag tot en met zaterdag na de paasvakantie.
 • Inschrijving voor opvang in de herfst- en kerstvakantie: vanaf de eerste dinsdag tot en met zaterdag na de zomervakantie.

Meer informatie en prijzen vind je op 'Vakantie op Maat'. 

Contact

Dienst buitenschoolse groepsopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Loket kinderopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch