Hoe ziet een dag op school er uit?

Een dag op school duurt van 8.30 tot 15.30 uur. Tijdens die uren beleeft je kind heel wat. Hier lees je meer over de structuur van een typische schooldag.

Schooluren

maandag 8.30 - 15.30 uur
dinsdag 8.30 - 15.30 uur
woensdag 8.30 - 12.10 uur
donderdag 8.30 - 15.30 uur
vrijdag 8.30 - 15.30 uur

Hoe ziet een dag in de kleuterschool er uit?

 • 7 uur  - start voorschoolse opvang

Als je kind voor 8.10 uur op school aanwezig is, wordt het automatisch ingeschreven bij onze voorschoolse opvang (De Sprinkhaan). 

 • 8.10 uur - start speeltijd 

Enkele kleuterleerkrachten zijn op de speelplaats aanwezig en ontvangen je kleuter met open armen. Onze peuters mogen in de klas gebracht worden. Daar kan je afscheid nemen en even overleggen met de leerkrachten. 

 • 8.30 uur - start activiteiten in de klas 

Onze kleuters starten elke ochtend met een onthaal in de kring. De kleuteronderwijzers blikken terug en vooruit. Daarna starten verschillende spellen en activiteiten. 

 • 10.10 uur - speeltijd
 • 10.30 uur - vervolg van de activiteiten 
 • 12.10 uur - middagmaal in de klas 

Onze kleuters eten niet in een refter. Ze blijven bij hun eigen leerkracht in de klas eten. 

 • 12.30 uur - middagspeeltijd 
 • 13.30 uur - vervolg van de activiteiten 
 • 14.20 uur - speeltijd 
 • 14.40 uur - vervolg van de activiteiten 
 • 15.30 uur - einde van de schooldag / afhaalmoment en speeltijd onder toezicht van enkele kleuterleidsters (gratis)
 • 16 uur - start naschoolse opvang

Als je kind op dat moment nog op school is, wordt het in de opvang ingeschreven. 

 • 19 uur - einde naschoolse opvang

Schooluren

maandag 8.30 - 15.30 uur
dinsdag 8.30 - 15.30 uur
woensdag 8.30 - 12.10 uur
donderdag 8.30 - 15.30 uur
vrijdag 8.30 - 15.30 uur

Hoe ziet een dag in de lagere school er uit?

 • 7 uur - start voorschoolse opvang

Als je kind voor 8.10 uur op school aanwezig is, wordt het automatisch ingeschreven bij onze voorschoolse opvang (De Sprinkhaan). 

 • 8.10 uur - start speeltijd 

Enkele leerkrachten zijn op de speelplaats aanwezig en houden toezicht.

 • 8.30 uur - start lessen
 • 10.10 uur - speeltijd
 • 10.30 uur - vervolg van de lessen 
 • 12.10 uur - middagmaal in de klas 
 • 12.30 uur - middagspeeltijd 
 • 13.30 uur - vervolg van de lessen 
 • 14.20 uur - speeltijd 
 • 14.40 uur - vervolg van de lessen 
 • 15.30 uur - einde van de schooldag / voor wie wenst aanvang studie bij de eigen klastitularis (betalend)
 • 16 uur - start naschoolse opvang 

Als je kind op dat moment nog op school is, wordt het in de multimove ingeschreven en kan je kind deelnemen aan de georganiseerde sportactiviteit. De multimove wordt begeleid door onze eigen leerkrachten.

 • 17 uur - einde multimove in de sporthal

Als je kind op dat moment nog op school is, wordt het in de opvang ingeschreven. 

 • 19 uur - einde naschoolse opvang
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch