Documenten

Verzekering

Een ongeval is gauw gebeurd. Als je kind op school een letsel oploopt, komt de schoolverzekering tussen. Ongevallen op weg naar de school of naar huis vallen ook onder deze regeling. Laat de documenten altijd invullen door de behandelende arts. Op het secretariaat vind je afgedrukte exemplaren. Ingevulde papieren geef je ook daar af. 

 

Fiets- of voetgangerspas

Sommige leerlingen gaan op eigen houtje naar huis of naar het dorpsplein. Om veiligheidsredenen tonen de leerlingen een pasje bij het verlaten van de school. We maken een onderscheid tussen een voetgangers- en een fietspas omdat dit twee verschillende rijen zijn op school. De pas kan aangevraagd worden met bijgevoegd document. Je kan ook een gedrukt exemplaar vragen op het secretariaat. De secretariaatsmedewerkers ontvangen graag je ondertekende goedkeuring en maken dan een pas aan.

Gegevensbescherming

Een school moet zich houden aan de GDPR. Dit is een Europese wet die de gegevensbescherming regelt. Bij de inschrijving van je kind geef je aan of we beeldmateriaal van je zoon of dochter intern en/of extern mogen gebruiken. Indien je de verklaring wil wijzigen, kan je bijgevoegd formulier afdrukken en aan de secretariaatsmedewerkers bezorgen.  

Keuzeformulier levensbeschouwing

Vanaf het eerste leerjaar krijgen onze leerlingen levensbeschouwing. Je kan kiezen tussen: 

  • Rooms-Katholieke Godsdienst 
  • Niet-Confessionele Zedenleer 
  • Islamitische Godsdienst 
  • Protestantse Godsdienst

Als je kind in de derde kleuterklas zit, of als je je kind inschrijft in de lagere school, onderteken je een keuzeformulier. Je kan je keuze ook wijzigen in de loop van het schooljaar. In dat geval moet je het document in bijlage voor 30 juni inleveren op het secretariaat. De wijziging start dan op de eerste schooldag van het daaropvolgende schooljaar. 

Luizen

Ze zijn helaas onlosmakelijk verbonden met het schoolleven: hoofdluizen. Luizen zijn kleine insecten die leven in het haar van de mens. Ze hebben echter niks te maken met een slechte verzorging. Iedereen kan ze krijgen, maar je treft ze vooral aan bij kinderen tussen 3 en 12 jaar. Als je ze opmerkt, breng dan steeds de klasleerkracht op de hoogte. De kinderen van de klas krijgen dan in alle discretie de brief in bijlage mee naar huis. Je leest er tips om te controleren en te behandelen.

fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch