Schoolreglement

In het schoolreglement vind je alle rechten en plichten van leerlingen, ouders en school. De afsprakennota biedt een overzicht van de praktische afspraken die gelden op school. Je vindt hier ook een overzicht van de schoolkosten.

Schoolreglement

In het schoolreglement vind je de rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. De inhoud van het reglement wordt overlegd in de schoolraad. In die schoolraad zit ook een afvaardiging van de ouders. Bij de inschrijving van je kind, onderteken je dit schoolreglement.  Als je niet akkoord bent met de inhoud, kan je niet inschrijven.

Afsprakennota

De afsprakennota is een aanvulling op het schoolreglement. Je vindt er alle praktische regelingen terug. Ook dit document moet je ondertekenen bij inschrijving. 

 

Schoolkosten

Je kind inschrijven in het basisonderwijs is gratis, zowel in de kleuterschool als in de lagere school. We mogen geen inschrijvingsgeld vragen. 

Welke kosten rekent de school wel aan? 

  • Scholen gebruiken vaak meer materialen en bieden meer activiteiten aan dan strikt noodzakelijk voor de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen. Het gaat om zaken die het leren boeiender maken. Daarvoor is de maximumfactuur in het leven geroepen. In de kleuter- en lagere school betaal je als ouder een jaarlijks vast bedrag om deze kosten te kunnen betalen. 
  • Voor de sneeuwklas heeft de overheid ook een maximumbedrag vastgelegd. 
  • Daarnaast zijn er ook enkele niet-verplichte kosten. Dit is extra dienstverlening die de school aanbiedt. Denk aan middagtoezicht, studie, nieuwjaarsbrieven …  

 

Indexering remgelden vanaf 01-01-2024

Beste ouder(s)/begeleider(s),

Als stedelijke school volgen wij het retributiereglement van de stad Sint-Niklaas, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Vanaf 01-01-2024 zullen volgende tarieven geïndexeerd en gehanteerd worden :

-middagtoezicht : van 0,60 naar 0,66 EUR per beurt

-studie : van 2,00 naar 2,20 EUR per uur, d.w.z. 1,10 EUR per studiebeurt

-multimove / sportsnack : van 2,00 naar 2,20 EUR per uur

De kansenpasregeling blijft van kracht.

 

In de bijlage vind je de prijzen terug.

Bijlage

Kansenpas

Hier vind je alle informatie over de kansenpas.

Kansenpasfolder

fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch