Directeur Ellen speecht voor hele school

Laatste schooldag

30 juni
De Droomballon

De laatste dag van het schooljaar 2020-2021 valt dit jaar op woensdag 30 juni. We maken er samen een feestelijk afscheid van een mooi schooljaar van!

Meer informatie vind je op Gimme.

fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch