Onze geschiedenis

De geschiedenis van De Droomballon is nauw verweven met die van Nieuwkerken. Onze school bestaat al bijna 100 jaar, maar er wordt natuurlijk al veel langer les gegeven in ons dorp.
Paragraphs

Het dorp Nieuwkerken

 • Rond 1143 stond in het noordwesten van het huidige dorpsplein een Onze Lieve Vrouwkapel. Stilaan groeide daar een woonkern rond. 
 • In het jaar 1294 werd Nieuwkerken een zelfstandige parochie. Ze werd afgezonderd van Sint-Niklaas. Pastoor Jacob van Aertrijcke wijdde de dorpskern hetzelfde jaar in. 
 • Tot het midden van de 16e eeuw speelde de Boudelo-abdij in Sinaai een hoofdrol in de ontwikkeling van de landbouw van de gemeente. 
 • Tussen de 16e en de 18e eeuw vormde Nieuwkerken met Sint-Niklaas een eenheid. Samen hadden zij één vierschaar, met vier meiers en zeven schepenen. Nieuwkerken was in de vierschaar vertegenwoordigd met één meier en drie schepenen. Ze konden evenwel hun eigen gemeente onafhankelijk beheren. De vierschaar vergaderde meestal in Sint Niklaas. Eén keer per jaar kwam ze in Nieuwkerken bijeen.
 • Het dorp werd geregeld geconfronteerd met maatschappelijke onlusten en oorlogsgeweld. Zo kreeg Nieuwkerken, net zoals vele andere Wase dorpen, af te rekenen met de godsdiensttroebelen in de periode 1560-1585. Er waren militaire opeisingen door Franse, Engelse en Spaanse legertroepen in de tweede helft van de zeventiende eeuw.
 • Tot het begin van de twintigste eeuw was Nieuwkerken vooral een landbouwgemeente. Ze produceerden vooral vlas en granen. Daarnaast waren er ook kleine bedrijfjes zoals spinnerijen, weverijen, klompenmakerijen, houthandelszaken en vlasserijen.
 • Vandaag is Nieuwkerken een woongemeente met ongeveer 6000 inwoners. Ze krijgen ‘schapenkoppen’ als bijnaam. 

Onze school in het dorp

Wat er vooraf gebeurde: 

 • 1645: Johannes de Looze, een koster, werd door de Nieuwkerkse schepenbank tot ‘Ludi Magister’ (schoolmeester) voor de kinderen van de armen aangesteld.
 • 1818: Het onderwijs in Nieuwkerken kwam onder de hoede van de staat. De wedde en de huurprijs voor het lokaal werden door de regering terugbetaald.
 • 1822: Modest Augustinus Stuer uit Verrebroek werd als eerste gediplomeerde onderwijzer aangesteld. In datzelfde jaar richtte pastoor Pieter Bontinck de ‘Kantschool’ op. 
 • 1824: Pastoor Goethals wijdde de Zondagsschool in.
 • 1827: Oprichting van de eerste gemeenteschool in gebouwen achter de kerk.
 • 1879: Goedkeuring van de liberale schoolwet ‘Van Humbeeck’. Ze gaf aanleiding tot de eerste en heel bitsige schoolstrijd.
 • 1879/1880: Als reactie tegen genoemde wet kocht Pastoor Evarist De Clercq op Turkyen onmiddellijk de nodige gronden aan en liet er de parochiale jongens- en meisjesschool bouwen.
 • 1884: Door de hevige reacties van katholieke zijde bloedde de gemeenteschool snel dood en ze werd definitief opgeheven.
 • 1914: Even voor het uitbreken van de 1ste Wereldoorlog stemde het parlement de wet op de leerplicht.

1924: de start van onze school 

 • 1924: De start voor het bouwen van onze school. Je vindt dit jaartal trouwens terug boven de inkompoort in de Gyselstraat. Hendrik Cap was de eerste directeur. 
 • 1940: Tijdens de 2de Wereldoorlog werden de lokalen door de Duitsers in beslag genomen. 
 • 1977: Nieuwkerken fusioneert met Sint-Niklaas. Het stedelijk onderwijs in Nieuwkerken en Belsele is vanaf nu een bevoegdheid van de stad. 
 • 1998: Oprichting kleuterschool en invoering gemengd onderwijs met een spectaculaire aangroei van het aantal leerlingen tot gevolg.
 • 2002: De start van de OKAN-werking.   
 • 2008: De bibliotheek wordt afgebroken om plaats te maken voor de nieuwbouw van het vijfde en zesde leerjaar.  
 • 2010: Uitbreiding van de kleuterafdeling. 
 • 2015: De geboorte van het peuterdorp. 
 • 2020: Terwijl de coronapandemie overal roet in het eten strooit, nemen we het OKAN-huis in gebruik. 
 • 2024: De school bestaat 100 jaar. Dit zal met toeters en bellen gevierd worden! 
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch