Wereldklas

Peggy Vercauteren

Peggy Vercauteren

OKAN 2 - Wereldklas
Eline Van Bauwel

Eline Van Bauwel

Okan 2
Zorg lager
Twee kinderen kijken samen in het boek 'Samen op de wereld'
Binnen kijken door de deur van de wereldklas

Onze school heeft twee OKAN-klassen. Wij verkiezen de naam ‘wereldklas’. De naam zegt het zelf: we verwelkomen in deze klassen kinderen uit alle hoeken van de wereld. De grootsten onder hen komen in OKAN2 terecht. 
In OKAN 2 willen we de leerlingen in de eerste plaats veiligheid en geborgenheid bieden. Enkelen onder hen hebben in hun jonge leven namelijk al heel wat gezien en meegemaakt. We richten onze pijlen in deze klas op integratie. Dit mag je heel ruim zien. De ontwikkeling van Nederlands is natuurlijk de hoofdprioriteit, maar ook andere leergebieden komen aan bod: wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming,... Elke wereldklasser wordt ook verbonden aan een gastklas. Op bepaalde momenten volgen ze les in deze klas. Uit ervaring weten we dat ze daar met open armen ontvangen worden. Als ze in de eigen klas vertoeven, werken ze vaak in hoeken en niveaugroepen. Zo kunnen ze elk op eigen tempo ontwikkelen.

Ontdek hier interessante links voor de wereldklas

Meer info?

Wil je meer informatie over de wereldklas? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch