Wereldklas

Ayse Cetin

Ayse Cetin

OKAN1 - Wereldklas
Laura Van Hese

Laura Van Hese

Okan1 - Wereldklas
K2C - Bijenklas
Zorg kleuter
Binnenkijken door de deur van de wereldklas
Twee kinderen houden samen een tegel met een spreuk vast
Handen rond een wereldbol

Onze school heeft twee OKAN-klassen. Wij verkiezen de naam ‘wereldklas’. De naam zegt het zelf: we verwelkomen in deze klassen kinderen uit alle hoeken van de wereld. De kleinsten onder hen komen in OKAN1 terecht. 
In OKAN 1 willen we de kinderen in de eerste plaats veiligheid en geborgenheid bieden. Enkelen onder hen hebben in hun jonge leven namelijk al heel wat gezien en meegemaakt.  We richten onze pijlen in deze klas op integratie. Dit mag je heel ruim zien. De ontwikkeling van Nederlands is natuurlijk de hoofdprioriteit, maar ook andere leergebieden komen aan bod: wiskunde, wereldoriëntatie, muzische vorming,... Na een tijdje mogen onze kleinste wereldburgers al eens meedraaien in een reguliere kleuterklas. Als ze toch in de eigen klas vertoeven, spelen en werken ze vaak in hoeken en niveaugroepen. Zo kunnen ze elk op eigen tempo ontwikkelen.

Ontdek hier interessante links voor de wereldklas

Meer info?

Wil je meer informatie over de wereldklas? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch