ICT

Frederik Vanhuffel

Frederik Vanhuffel

ICT-coördinator
Giel Schelfhout

Giel Schelfhout

L5C
ICT
Kleuter doet oefening op iPad
Kind aan de slag op laptop
Kind aan de slag op laptop
Programmeren bij de kleuters
Samenwerken met ICT

#sterke ICT-infrastructuur

De hedendaagse technologie, in al zijn vormen, wordt steeds belangrijker. Vele beroepen worden afhankelijk van de computer. Het hedendaags leren vereist dan ook een vlot ICT-gebruik van jonge mensen. Als school hebben wij een duidelijke visie rond media en ICT ontwikkeld. Reeds vele jaren besteden wij heel veel aandacht aan opleiding, infrastructuur en apparatuur. We beschikken over een stabiel bekabeld en draadloos netwerk en investeerden volop in iPads en Chromebooks. Elke klas van L1 tot L6 is voorzien van een digibord of projector met projectiescherm en luidsprekers. 

Elk leerjaar beschikt over voldoende eigen Chromebooks of iPads om met de hele klas digitaal te kunnen werken. Op die manier kan ICT vlot geïntegreerd worden bij de verschillende leerinhouden. Elke leerkracht beschikt over een minimale basiscompetentie. Ze werken dus met de kinderen aan de eindtermen ICT en het leerplan media. De leerkracht implementeert en de ICT-coördinator ondersteunt en begeleidt.

 

#mediawijs

Droomballon zet zich ook in voor een veilige digitale omgeving. We vinden het belangrijk de kinderen op te voeden met netiquette zodat zij sterk staan in het immense medialandschap. Meerdere malen per jaar wordt er in de les aandacht geschonken aan Veilig Internet. We staan niet stil en proberen mee te blijven met de verschillende nieuwe media.

Op regelmatige tijdstippen organiseren we ook een infoavond voor ouders over dit onderwerp.

 

#Google-project

Elke leerling van het lager onderwijs krijgt van de school een mailadres in volgende vorm: voornaam.familienaam@droomballon.be

Deze worden in een speciaal onderwijsplatform van Google aangemaakt: ‘G Suite for Education’. Leerlingen kunnen hun G Suite for Education- account gebruiken voor toegang tot en gebruik van verschillende toepassingen (Gmail, Google-classroom, Google Drive, Hangouts ...).

 

#programmeren

Unplugged programmeren en Codescool junior begint al in de kleuterklassen. In de eerste graad maken de Droomballonner kennis met Scratch Jr en tal van andere robots en programma’s om te programmeren. De oudere kinderen gaan aan het werk met scratch.

De school heeft de laatste jaren sterk ingezet op ICT en STEM. We hebben onze werkingsmiddelen aangewend om zowel materialen aan te kopen, als opleidingen te volgen, als een leerkracht een aantal uren klasvrij te maken om samen met de klastitularissen deze programmeerlessen te komen geven.

 

Ontdek hier interessante links voor de ICT-klas

Meer info?

Wil je meer informatie over ICT? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch