6de leerjaar

Wim Van Broeck

Wim Van Broeck

L6A
Mieke De Prycker

Mieke De Prycker

L6B
Nele Van Duyse

Nele Van Duyse

L6C
Kinderen kijken samen op een wereldbol
Kinderen oefenen op xylofoon
Kinderen oefenen op xylofoon

De zesdeklassers sluiten de lagere school af in stijl. Na een heel schooljaar ondergedompeld te zijn in wiskunde, Nederlands, wereldoriëntatie, Frans,… mogen ze op het einde hun attest of getuigschrift van de lagere school in ontvangst nemen. We gebruiken de OVSG-toetsen om te zien of onze leerlingen alle doelstellingen behaalden. De proclamatie is de kers op de taart. Ondertussen hebben ze een gevarieerd parcours achter de rug. Niet enkel de typische leergebieden werden verder uitgediept. Ze leerden ook effectieve leerstrategieën en ze ontdekten hoe het secundair onderwijs georganiseerd wordt.  De sneeuwklassen zijn dé apotheose. Vraag het maar aan eender welke oud-leerling: het is een ervaring waar jaren later nog met veel plezier aan terug gedacht wordt.

Neem een kijkje op onze sneeuwklas-website!

Ontdek hier interessante links voor het 6de leerjaar

Meer info?

Wil je meer informatie over het 6de leerjaar? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotosictkleuterklasnews-01onze-schoolwereldklaszorgklasklassenpraktisch