Lesurenregeling

Kleuterschool

Lagere school

 

voormiddag

08u30 – 12u10

08u30 – 12u10

namiddag

13u30 – 15u30

13u30 – 15u30

betaalde opvang of studie

opvang : 15u30 – 16u00

studie* : 15u30 – 16u00

buitenschoolse kinderopvang

16u00 – max. 19u00

16u00 – max. 19u00

 

Er is toezicht door de leerkrachten vanaf 8u10 tot 16u00.  In de voormiddag gaat de poort van de speelplaats open vanaf 8u10, kinderen die vroeger komen moeten naar de buitenschoolse opvang.

Vanaf 8u10 worden de peuters rechtstreeks in de klas bij de leerkracht gebracht. Alle andere kinderen gaan naar de speelplaats.

Kinderen die niet in de studie blijven moeten om 15u30 naar huis gaan.

Er is, buiten de geleide studie IN de klas, geen extra toezicht.

 

 

Sluiten toegangen

Voor de veiligheid van de leerlingen sluiten we tijdens de lesuren de meeste in- en uitgangen van de school af. Tijdens de schooluren kan je enkel via het secretariaat de school binnenkomen en verlaten.

We rekenen erop dat iedereen, VOORDAT ’s ochtends de bel gaat, tijdig op school aanwezig is.